Քիվեր

Ճիշտ ընտրված քիվերը դիզայների մտահղացումը կտեղափոխեն ուղղահայաց հարթությունից դեպի հորիզոնականը՝ հարթելով անկ յունները բուն և փոխաբերական իմաստով:

S-8

68 PACKS
60 x 50 x 2000 mm
2.36 x 1.96 x 78.74″

S-8

68 PACKS
60 x 50 x 2000 mm
2.36 x 1.96 x 78.74″

S-13

40 PACKS
90 x 90 x 2000 mm
3.54 x 3.54 x 78.74″

S-13

40 PACKS
90 x 90 x 2000 mm
3.54 x 3.54 x 78.74″

S-14

40 PACKS
90 x 90 x 2000 mm
3.54 x 3.54 x 78.74″

S-14

40 PACKS
90 x 90 x 2000 mm
3.54 x 3.54 x 78.74″

S-15

44 PACKS
71 x 13 x 2000 mm
2.79 x 0.51 x 78.74″

S-15

44 PACKS
71 x 13 x 2000 mm
2.79 x 0.51 x 78.74″

S-16

24 PACKS
124 x 62 x 2000 mm
4.88 x 2.44 x 78.74″

S-16

24 PACKS
124 x 62 x 2000 mm
4.88 x 2.44 x 78.74″

S-17

36 PACKS
100 x 79 x 2000 mm
3.93 x 3.11 x 78.74″

S-17

36 PACKS
100 x 79 x 2000 mm
3.93 x 3.11 x 78.74″

S-18

34 PACKS
110 x 95 x 2000 mm
4.33 x 3.74 x 78.74″

S-18

34 PACKS
110 x 95 x 2000 mm
4.33 x 3.74 x 78.74″

S-19

34 PACKS
100 x 100 x 2000 mm
3.93 x 3.93 x 78.74″

S-19

34 PACKS
100 x 100 x 2000 mm
3.93 x 3.93 x 78.74″

S-20

36 PACKS
80 x 70 x 2000 mm
3.14 x 2.75 x 78.74″

S-20

36 PACKS
80 x 70 x 2000 mm
3.14 x 2.75 x 78.74″

S-21

30 PACKS
81 x 80 x 2000 mm
3.18 x 3.14 x 78.74″

S-21

30 PACKS
81 x 80 x 2000 mm
3.18 x 3.14 x 78.74″

S-22

20 PACKS
100 x 90 x 2000 mm
3.93 x 3.54 x 78.74″

S-22

20 PACKS
100 x 90 x 2000 mm
3.93 x 3.54 x 78.74″

S-23

28 PACKS
100 x 100 x 2000 mm
3.93 x 3.93 x 78.74″

S-23

28 PACKS
100 x 100 x 2000 mm
3.93 x 3.93 x 78.74″

S-24

36 PACKS
100 x 70 x 2000 mm
3.93 x 2.75 x 78.74″

S-24

36 PACKS
100 x 70 x 2000 mm
3.93 x 2.75 x 78.74″

S-25

40 PACKS
110 x 47 x 2000 mm
4.33 x 1.85 x 78.74″

S-25

40 PACKS
110 x 47 x 2000 mm
4.33 x 1.85 x 78.74″

S-26

54 PACKS
88 x 53 x 2000 mm
3.46 x 2.08 x 78.74″

S-26

54 PACKS
88 x 53 x 2000 mm
3.46 x 2.08 x 78.74″

S-27

24 PACKS
103 x 103 x 2000 mm
4.05 x 4.05 x 78.74″

S-27

24 PACKS
103 x 103 x 2000 mm
4.05 x 4.05 x 78.74″

S-28

28 PACKS
135 x 58 x 2000 mm
5.31 x 2.28 x 78.74″

S-28

28 PACKS
135 x 58 x 2000 mm
5.31 x 2.28 x 78.74″

S-29

20 PACKS
140 x 75 x 2000 mm
5.51 x 2.79 x 78.74″

S-29

20 PACKS
140 x 75 x 2000 mm
5.51 x 2.79 x 78.74″

S-30

24 PACKS
150 x 65 x 2000 mm
5.90 x 2.55 x 78.74″

S-30

24 PACKS
150 x 65 x 2000 mm
5.90 x 2.55 x 78.74″

S-31

28 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-31

28 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-32

18 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-32

18 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-33

24 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-33

24 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-34

24 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-34

24 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-35

62 PACKS
63 x 52 x 2000 mm
2.48 x 2.04 x 78.74″

S-35

62 PACKS
63 x 52 x 2000 mm
2.48 x 2.04 x 78.74″

S-36

28 PACKS
135 x 58 x 2000 mm
5.31 x 2.28 x 78.74″

S-36

28 PACKS
135 x 58 x 2000 mm
5.31 x 2.28 x 78.74″

S-37

46 PACKS
85 x 55 x 2000 mm
3.34 x 2.16 x 78.74″

S-37

46 PACKS
85 x 55 x 2000 mm
3.34 x 2.16 x 78.74″

S-38

24 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-38

24 PACKS
105 x 105 x 2000 mm
4.13 x 4.13 x 78.74″

S-39

16 PACKS
144 x 62 x 2000 mm
5.66 x 2.44 x 78.74″

S-39

16 PACKS
144 x 62 x 2000 mm
5.66 x 2.44 x 78.74″

S-43

20 PACKS
144 x 62 x 2000 mm
5.66 x 2.44 x 78.74″

S-43

20 PACKS
144 x 62 x 2000 mm
5.66 x 2.44 x 78.74″

S-44

24 PACKS
138 x 63 x 2000 mm
5.43 x 2.48 x 78.74″

S-45

36 PACKS
78 x 78 x 2000 mm
3.07 x 3.07 x 78.74″

S-45

36 PACKS
78 x 78 x 2000 mm
3.07 x 3.07 x 78.74″

S-46

16 PACKS
107 x 107 x 2000 mm
4.21 x 4.21 x 78.74″

S-46

16 PACKS
107 x 107 x 2000 mm
4.21 x 4.21 x 78.74″

S-47

14 PACKS
144 x 62 x 2000 mm
5.66 x 2.44 x 78.74″

S-47

14 PACKS
144 x 62 x 2000 mm
5.66 x 2.44 x 78.74″

S-48

20 PACKS
138 x 58 x 2000 mm
5.43 x 2.28 x 78.74″

S-48

20 PACKS
138 x 58 x 2000 mm
5.43 x 2.28 x 78.74″

S-49

18 PACKS
135 x 65 x 2000 mm
5.31 x 2.55 x 78.74″

S-49

18 PACKS
135 x 65 x 2000 mm
5.31 x 2.55 x 78.74″

S-50

30 PACKS
100 x 48 x 2000 mm
3.93 x 1.88 x 78.74″

S-50

30 PACKS
100 x 48 x 2000 mm
3.93 x 1.88 x 78.74″

S-51

40 PACKS
100 x 48 x 2000 mm
3.93 x 1.88 x 78.74″

S-51

40 PACKS
100 x 48 x 2000 mm
3.93 x 1.88 x 78.74″

S-52

20 PACKS
100 x 48 x 2000 mm
3.93 x 1.88 x 78.74″

S-52

20 PACKS
100 x 48 x 2000 mm
3.93 x 1.88 x 78.74″

S-53

20 PACKS
135 x 65 x 2000 mm
5.31 x 2.55 x 78.74″

S-53

20 PACKS
135 x 65 x 2000 mm
5.31 x 2.55 x 78.74″