Շրիշակներ

Շրիշակը պատի և հատակի կապող օղակն է, այն արհեստավարժ միջնորդի պես հարթում է անկյունները, մեղմացնում անցում ն ու դնում բազմակետ…

SK-38

32 PACKS
68 x 15 x 2000 mm
2.67 x 0.59 x 78.74″

SK-38

32 PACKS
68 x 15 x 2000 mm
2.67 x 0.59 x 78.74″

SK-36

28 PACKS
78 x 15 x 2000 mm
3.07 x 0.59 x 78.74″

SK-36

28 PACKS
78 x 15 x 2000 mm
3.07 x 0.59 x 78.74″

SK-39

25 PACKS
79 x 13 x 2000 mm
3.11 x 0.51 x 78.74″

SK-39

25 PACKS
79 x 13 x 2000 mm
3.11 x 0.51 x 78.74″

SK-50

80 x 13 x 2000 mm
3.14 x 0.51 x 78.74″

SK-50

80 x 13 x 2000 mm
3.14 x 0.51 x 78.74″

SK-37

37 PACKS
80 x 23 x 2000 mm
3.14 x 0.90 x 78.74″

SK-37

37 PACKS
80 x 23 x 2000 mm
3.14 x 0.90 x 78.74″

SK-47

20 PACKS
90 x 15 x 2000 mm
3.54 x 0.59 x 78.74″

SK-47

20 PACKS
90 x 15 x 2000 mm
3.54 x 0.59 x 78.74″

SK-45

24 PACKS
90 x 20 x 2000 mm
3.54 x 0.78 x 78.74″

SK-45

24 PACKS
90 x 20 x 2000 mm
3.54 x 0.78 x 78.74″

SK-46

90 x 18 x 2000 mm
3.54 x 0.74 x 78.74″

SK-46

90 x 18 x 2000 mm
3.54 x 0.74 x 78.74″

SK-48

24 PACKS
92 x 15 x 2000 mm
3.62 x 0.59 x 78.74″

SK-48

24 PACKS
92 x 15 x 2000 mm
3.62 x 0.59 x 78.74″

SK-40

20 PACKS
98 x 16 x 2000 mm
3.85 x 0.63 x 78.74″

SK-40

20 PACKS
98 x 16 x 2000 mm
3.85 x 0.63 x 78.74″

SK-51

100 x 13 x 2000 mm
3.93 x 0.51 x 78.74″

SK-51

100 x 13 x 2000 mm
3.93 x 0.51 x 78.74″

SK-53

100 x 20 x 2000 mm
3.93 x 0.78 x 78.74″

SK-53

100 x 20 x 2000 mm
3.93 x 0.78 x 78.74″

SK-49

14 PACKS
100 x 26 x 2000 mm
3.93 x 1.02 x 78.74a″

SK-49

14 PACKS
100 x 26 x 2000 mm
3.93 x 1.02 x 78.74a″

SK-35

100 x 32 x 2000 mm
3.93 x 1.25 x 78.74″

SK-35

100 x 32 x 2000 mm
3.93 x 1.25 x 78.74″

SK-41

10 PACKS
110 x 27 x 2000 mm
4.33 x 1.06 x 78.74″

SK-41

10 PACKS
110 x 27 x 2000 mm
4.33 x 1.06 x 78.74″

SK-44

18 PACKS
110 x 14 x 2000 mm
4.33 x 0.55 x 78.74″

SK-44

18 PACKS
110 x 14 x 2000 mm
4.33 x 0.55 x 78.74″

SK-43

14 PACKS
120 x 14 x 2000 mm
4.72 x 0.55 x 78.74″

SK-43

14 PACKS
120 x 14 x 2000 mm
4.72 x 0.55 x 78.74″

SK-52

120 x 13 x 2000 mm
4.72 x 0.51 x 78.74″

SK-52

120 x 13 x 2000 mm
4.72 x 0.51 x 78.74″

SK-54

120 x 25 x 2000 mm
4.72 x 0.98 x 78.74″

SK-54

120 x 25 x 2000 mm
4.72 x 0.98 x 78.74″

SK-42

9 PACKS
150 x 23 x 2000 mm
5.90 x 0.90 x 78.74″

SK-42

9 PACKS
150 x 23 x 2000 mm
5.90 x 0.90 x 78.74″