Անկյուններ

Հարվածակայուն կոմպոզիտ (PS)


Անկյունային դետալներըը անփոխարինել ի շեշտադրում ներ են: Դրանք օգնում են բարդ անցում ներ ստանալ հորիզոնական և ուղղահայաց գծերի միջև ՝ ստեղծելով անբասիրության և պրոֆեսիոնալիզմի էֆեկտ: Ավարտուն տեսք հաղորդեք ձեր ինտերիերին նրբագեղ և պ րակտիկ անկյունային դետալների օգնությամբ։

Ինժեկցիոն պոլ իստիրոլ (EPS)


Ավարտուն տեսք հաղորդեք ձեր ինտերիերին նրբագեղ և պրակտիկ անկյունային դետալների օգնությամբ։